Geografisk tillförlitlighet och regleringsgränser

Informationen som visas när du söker i kartan på Svenska Fiskeregler hämtas från flera olika källor:

  • Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om fiske i havet och i sötvatten är källa till den större delen.
  • En del regleringar av fiske finns i EU förordningar.
  • I en del naturskyddade områden förekommer det inskränkningar av fiske angivna i reservatsföreskrifter.
  • Fiskeregleringar i naturskyddade områden hämtas från Naturvårdsverket.
  • I havet och i sjöarna finns gränsen mot allmänt vatten som avgränsar den information som hämtas från Fiskelagens bestämmelser om rätten att fiska på det enskilda vattenområdet. 

Geografiska definitioner

Geografiska definitioner och referenser som finns angivna i lagstiftning och i föreskrifter är utgångspunkten. De geografiska definitionerna och referenserna ritats upp i kartan i ett geografiskt informationssystem (GIS). Till ytorna som bildas när avgränsningarna tolkas i det geografiska informationssystemet kopplas sedan regelinformationen.

Regelytorna är alltså tolkningar av geografiska referenser angivna i lagstiftning men av skiftande karaktär. Informationen som du hittar i kartan när du söker där är inte rättsverkande. Det är alltid EU förordningen, föreskriften eller annan lagstiftning som gäller i domstolen. Den information som vissas är en digitalisering och kvaliteten kan inte vara bättre än sin källa. Trots det är det viktigt att informationen i fiskets geografier är korrekt och uppdaterad.

Många geografiska beskrivningar i föreskrifter, förordningar och lagar är osäkra. De kan vara mycket gamla och refererar till landmärken eller naturliga formationer, utan att ange koordinater. Ytorna som bygger på icke-koordinatsatta geografiska beskrivningar håller inte en bra kvalitet och bör betraktas som osäkra.

Digitaliserade ytor

Digitaliserade ytor som bygger på geografiska beskrivningar som innehåller koordinater kan återges korrekt i Fiskets geografier och håller en god kvalitet. Dock är det flera saker som skapar otydligheter även i dessa ytor. Den geografiska informationen har en precision på ca 2m, eftersom koordinater som digitaliseras ifrån författningar ges främst ut med formatet GG MM,MMM (grader decimalminuter med tre decimalpunkters noggrannhet). Positioner som digitaliseras kan innehålla stor osäkerhet ifall referensen som anges i författningen är inte är definierad med geografiska koordinater. Geodetiska linjer uppstår också i informationsmängden vilket innebär att mittpunkten mellan två punkter längs en linje ligger på olika positioner på jordklotet beroende på vilken projektion som används. Osäkerheten som föranleds av geodetiska linjer är beroende av avståndet mellan koordinatbestämda punkter. När linjen är 10 km lång är osäkerheten ca 15 m i referenssystemet WGS 84 i Sverige.