Om webbplatsen och karttjänsten

Svenska Fiskeregler vänder sig till dig som fiskar på allmänt och enskilt vatten längs våra kuster och i de fem stora insjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Svenska Fiskeregler tillhandahåller information om Havs- och vattenmyndighetens och EUs regler som ska skydda fiskebestånden.

I karttjänsten Svenska fiskeregler

  • hittar du fiskelagens bestämmelser om fritt fiske på enskilt vatten längs kusterna och Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland
  • hittar du information om regleringar av fiske för naturskydd i reservatsföreskrifter och om tillträdesförbud i säl- och fågelskyddsområden
  • kan du söka information om vilka regler som gäller för dig i det område där du fiskar
    • med hjälp av olika sökbegrepp kan du filtrera informationen och anpassa den till redskap du använder eller arter som du fiskar efter.
    • informationen kan avgränsas i tid och rum och visas direkt i applikationen och kan också skrivas ut i PDF-format.

Observera att det alltid är lagtexten som gäller och att informationen på sidan är vägledande.       

När du känner till och följer gällande regler förbättrar du de långsiktiga fiskemöjligheterna både för dig själv och för oss andra.