Systemkrav

Svenska Fiskeregler är utvecklat för att fungera på webbläsarna Internet Explorer 8 (och senare versioner), Firefox och Chrome. Svenska Fiskeregler fungerar på Android 3 och 4 och Safari (iPhone).

Utskriftssidorna fungerar dock inte i Internet Explorer 8. Uppdatera därför till en senare version om du vill att sidorna ska fungera optimalt.

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2014-03-18)