Utveckling av Svenska fiskeregler i nytt projekt

För att förbättra tillgängligheten till statligt beslutade fiskeregler startade vi projektet "Svenska fiskeregler 2.0" under våren. Projektet ska leda till ökad användarnytta, samt en säkrare och mer kostnadseffektiv förvaltning av applikationen Svenska fiskeregler.

Förbättrade sökmöjligheter och effektivare förvaltning av systemet

De fiskeregler som reglerar fritidsfiske är omfattande och svåröverskådliga. Samtidigt så är det många i Sverige som utövar fritidsfiske. Därför förbättrar vi nu den nuvarande applikationen av Svenska fiskeregler.

Målsättningen med projektet är att öka användarnyttan av applikationen. Det ska ske genom förbättrade sökmöjligheter och visualiseringar, särskilt i mobila enheter. Med projektet vill vi också uppnå en effektivare och säkrare förvaltning av systemet.

Person står med vadarbyxor och fiskar.
Foto: Pixabay

Applikationen lanseras 2024

Vi genomför projektet i nära samarbete med Havs- och vattenmyndigheten och vår förhoppning är att lansera en betydligt förbättrad applikation under 2024.

Nuvarande applikation av Svenska fiskeregler