Så regleras fritidsfiske

– Lagstiftning, föreskrifter och EU förordningar
– Återutsättningsskyldighet
– Fredningstider och fredningsområden
– Fångstbegränsningar
– Redskapsbegränsningar
– Särskilda regler för fritt fiske inom enskilt vatten
– Fiskeregleringar för naturskydd
– Fredade arter