Fisketillsyn

En förutsättning för att fiskeregleringar ska vara effektiva är att de respekteras och uppfattas som rimliga och rättvisa av de som fiskar. Fisketillsyn spelar här en avgörande roll. Dels för att följa upp om reglerna följs, men också för att sprida information om reglerna och vilket syftet med reglerna är. På så vis är fisketillsynen en viktig del av fiskevården.

Havs-och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna, Kustbevakningen och sjöpolisen arbetar, ofta i samverkan, med fisketillsyn utefter kusten, i havet och i de stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren Hjälmaren och Storsjön). Vem som utför den operativa tillsynen ute i fält varierar. 

Kontaktpersoner

Här listas kontaktpersoner till samtliga Länsstyrelser som kan svara på frågor om fiskeregler eller som du kan höra av dig till för att rapportera något du sett.

Länsstyrelsen i Blekinge län

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Länsstyrelsen i Gotlands län

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Länsstyrelsen i Hallands län

Länsstyrelsen i Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Fiske – Länsstyrelsen i Jönköpings län,

E-post: Michael Bergström (huvudansvarig för fisketillsynen på Vättern), michael.bergstrom@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 63 52

Länsstyrelsen i Kalmar län

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Länsstyrelsen i Skåne län

Länsstyrelsen i Stockholms län

Telefon: 08-785 40 00

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Telefon: 010-223 40 00

Länsstyrelsen i Uppsala län

Länsstyrelsen i Värmlands län

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelsen i Östergötlands län

Övrig kontakt

Kontakt till övriga som bedriver fisketillsyn.

Sjöpolisen

Kustbevakningen

Stockholms stad

Stockholms stad, ansvarar för fisketillsyn på Mälaren och i Stockholms skärgård.