Allmänna fiskeregler

Här finns information om svenska fiskeregler av mer allmän karaktär. Till stor del finns dessa angivna i Fiskelagen och omfattar exempelvis utmärkning av fiskeredskap, definitioner av olika redskapstyper och kartor över speciella administrativa områden.

Här finns även information om allmänna regler och termer som används i regeltexten utan att behöva göra en sökning via kartan.
Dokument med samlad regelinformation anpassade för utskrift ligger under fliken ”Utskriftsidor Allmänna fiskeregler”.

Observera!

  • Positionsuppgifter i föreskrifter och andra regelverk avser koordinatsystemet WGS-84 om inte annat anges i regeltexten.
  • Att det finns en bilaga till fiskelagen som anger på vilket sätt och i vilken omfattning varje svenska medborgare har rätt att fiska på enskilt vatten längs kusterna och Sveriges fem stora sjöar. Exempelvis framgår det att fiske med rörligt redskap på enskilt vatten i Bottenhavet är tillåtet efter alla arter utom lax. Mer information finns under fliken ”Bilaga till fiskelagen”.
  • Ytorna för regler som omfattar kustmynnande vattendrag finns inte med i webbapplikationen vilket innebär att man inte får träff vid sökning på dessa ytor. Mer information finns under fliken om ”Regler för vattendrag som mynnar i havet”.