Brister i nuvarande version av Svenska Fiskeregler

Arbetet med uppdateringar av webbapplikationen Svenska Fiskeregler kommer att ske fortlöpande efter lanseringen i mars 2014. Det finns ett fåtal kända brister i nuvarande version som håller på att förbättras.

Vi är tacksamma om du som användare av ”Svenska Fiskeregler” skickar in synpunkter på eventuella fel eller brister på webbplatsen. Dina synpunkter kan göra hemsidan till ett bättre verktyg för sökning och information om de regler som gäller för fritidsfisket i Sverige. Synpunkter kan lämnas här.

Nedan beskrivs ett antal kända brister i systemet som är prioriterade att lösa.

  1. Digitaliserad gräns mellan allmänt och enskilt vatten saknas för vissa delar av kusten och sjöarna. Vi har därför tvingats att göra en temporär lösning för att alla reglerna som gäller på enskilt vatten ska visas. Lösningen medför att man vid en sökning inom ett område som bara omfattar allmänt vatten även i vissa fall kan få träff på ytregler som gäller för enskilt vatten. Det framgår dock i texten vilket område reglerna gäller.
  2. Vid sökning av stora områden är det svårt att se små ytor (exempelvis fredningsområden). Av denna anledning är det viktigt att man zoomar in områden där man avser att fiska för att lättare se olika träffområden som avses och begränsa antalet sökträffar.
  3. Vid sökning med mobiltelefon saknas i vissa fall delar av texten i sökfönstret. Detta beror på att ytan är begränsad i förhållande till exempelvis en vanlig datorskärm.
  4. Vid sökning på öar så får man träff på regler som gäller i vissa omgivande vattenområden.
  5. Långa svarstider kan förekomma vid kartsökning över stora arealer. Anledningen är att det är stora digitala ytor som måste sökas igenom och sedan visas på skärmen. För att begränsa söktiden är det viktigt att man zoomar in områden där man avser att fiska.

____________________________________________________________

Länsstyrelserna & Havs och Vattenmyndigheten ansvarar för innehållet. Texterna är vägledande och har ingen rättsverkan. (Uppdaterat 2016-11-28)