Utveckling av Svenska fiskeregler i nytt projekt

Person står med vadarbyxor och fiskar.

För att förbättra tillgängligheten till statligt beslutade fiskeregler startade vi projektet ”Svenska fiskeregler 2.0” under våren. Projektet ska leda till ökad användarnytta, samt en säkrare och mer kostnadseffektiv förvaltning av applikationen Svenska fiskeregler.

Ökat skydd för öring i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten förlänger fredningstiden i 25 mynningsområden längs Gotlands kuster med två månader. Samtidigt begränsas fångster av öring då arten är särskilt skyddsvärd.

Ändrade regler för lax- öring- och harrfiske

HaV har beslutat om ändrade regler för laxfiske i Östersjön och harrfiske i norra Östersjön. Även Ljungans yttre fredningsområde och i Kalix älvs yttre fredningsområde får nya regler.